Jdi na obsah Jdi na menu

DISTANČNÍ VÝUKA

Vážení rodiče, 

jak již víte, pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky je povinná předškolní docházka. V případě, že je MŠ uzavřena, je tedy povinná také distanční výuka pro tyto děti. Pro ostatní tato výuka povinná není, ovšem nikomu nebráníme, aby se také zapojil - třeba jen do dílčích úkolů.

Mateřská škola má povinnost vzdělávat distančním způsobem a měla by takovou výuku přizpůsobit individuálním podmínkám jednotlivých dětí. Při volbě způsobu distančního vzdělávání jsme brali v potaz to, že jste zaměstnáni, případně vzděláváte distančně ještě školáka (s čímž je jistě nemálo práce).

Rozhodli jsme se, že nepovedeme distanční výuku on-line způsobem, kdy by měli být všichni připojeni v určitém čase. Místo toho Vám zde každý týden připravíme nabídku činností a úkolů, kterým se se svými dětmi můžete věnovat. 

K většině aktivit nebudou děti potřebovat žádné speciální vybavení, není třeba tisknout pracovní listy - ty sice budou součástí nabídky, ale pouze jako nepovinné. Budete mít případně možnost si je bezkontaktně vyzvednout ve schránce u školky. Budeme volit zejména takové úkoly, aby bylo možné využívat  běžné předměty, které máte v domácnosti (papír, pastelky, nůžky atd.).

img-1606.jpg

S dětmi pracujte maximálně 20 minut v kuse, jestli to bude obden, 1 x nebo 2 x denně - to je na vás. Je dobré si aktivity rozdělit - ne stihnout vše v jednom dni. Najděte si společnou chvilku, opakujte, buďte trpěliví! 

Úkoly typu "nakresli obrázek"  atd. (tedy takové, kde vznikne nějaký výsledek) nám prosím vyfoťte na mobil a zašlete na školkový Messenger nebo na email: ms-brezova@seznam.cz. Budeme za ně velmi rádi a na školkovém facebooku i zde budeme sdílet.  Všechny "papírové" výsledky prosím ukládejte a po otevření školky přineste s sebou - budeme je využívat při následné práci s dětmi. 

Doufáme, že pro Vás práce nad úkoly bude příjemně stráveným časem se svými dětmi. Jistě jim budete dobrými učiteli. 

STRAVOVÁNÍ:

Od pondělí je možné využívat ŠJ Stašov pro výrobu jídel pro děti na distanční výuce. Pokud by někdo z rodičů měl o stravu zájem, volejte pí. ředitelku Z. Kljapovou +420 737 709 387, která s Vámi domluví podrobnosti o dovozu a výdeji. Stravu si musí rodiče den předem objednat u VŠJ pí Machové na telefonu +420 702 040 987.

OMLOUVÁNÍ ABSENCÍ

Pro omlouvání absencí platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – ředitel má oprávnění požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen důvody doložit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele. Podrobnosti upravuje školní řád naší školy. Pokud se některé z dětí nemůže zúčastnit povinné distanční výuky po celou dobu 3 týdnů - rodič jej omluví buď telefonicky nebo emailem. 

Držíme Vám palce 

Zuzka, Věrka a Lucka

V případě jakýchkoli dotazů se ozvěte na email školky, do Messengeru nebo volejte +420 737 709 387

 

 

Příspěvky